AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekend dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Meer info vindt je hier.

35